Aquabion idag

Aquabion er godt etablert i hele Europa gjennom en liten gruppe separate selskaper som importerer til sine egne land. Det er over 100 personer som jobber for disse selskapene. Ved å kombinere dette med gode aksjenivåer i alle forskjellige land er vi veldig godt rustet til å betjene våre kunder.

Produkt

Vi har bare ett produkt, vi bruker bare en teknologi.
Dette betyr at alt vi bryr oss om er å stoppe de skadelige effektene av kalk

Historien

  • I 1990 ble ION Deutschland GmbH – selskapet for miljøvennlig vannbehandling uten kjemikalier – grunnlagt
  • 2002 AQUABION®-patent for miljøvennlig vannbehandling med aktive anoder og spesielle virvlende kamre
  • 2009 AQUABION®-patent for kjemisk fritt vannbehandling ble gitt til de fleste industriland i hele verden, og bruken av AQUABION® er et skritt mot miljøbeskyttelse
  • 2010 lanserer Aquabion Storbritannia
  • 2012 Aquabion er nå tilgjengelig i mange uavhengige forhandlere.
  • 2016 Aquabion GmbH tildeles International European Enterprise Network Award.
  • 2017 AQUABION utvides med suksess til Danmark, Sverige og Italia
  • 2018 Det nye AQUABION® TÜV-sertifikatet er gyldig til 2023.
  • 2019 internasjonal distributørmøte i AQUABION® hovedkvarter i Düsseldorf